Sò đỏ bán ở đâu tại tp HCM

163

Giá bán : 175.000 đ/ kg